ลูกหลานตระกูล"ศรียาภัย"ให้การต้อนรับปลัดวัฒนธรรมเยือนอนุสรณ์เจ้าเมืองไชยาหวังเยาวชนรู้จักบุคคลสำคัญของท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.64 ที่อนุสรณ์เจ้าเมืองไชยา (อนุสรณ์ศรียาภัย) ณ เมืองไชยา(เก่า) ตำบลพุมเรียง อำเภอ

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.64 ที่อนุสรณ์เจ้าเมืองไชยา (อนุสรณ์ศรียาภัย) ณ เมืองไชยา(เก่า) ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมสักการะบูชาสถูปเจดีย์บรรจุอัฐิอำมาตย์เอกพระยาวจีสัตยารักษ์ หรือ นายขำ ศรียาภัย เจ้าเมืองไชยา โดยมีนายอรรณพ ศรียาภัย นายสำเริง ศรียาภัย และลูกหลานในตระกูลศรียาภัย ให้การต้อนรับ หวังเป็นสถานที่ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น และให้เยาวชนได้รู้จักบุคคลสำคัญของจังหวัด ด้านนายอรรณพ ศรียาภัย ทายาทผู้ดูแลพื้นที่ตั้งอนุสรณ์เจ้าเมืองไชยา เปิดเผยว่า ทุกวันที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม ลูกหลานผู้สืบเชื้อสายตระกูลศรียาภัย จะรวมตัวกันร่วมทำบุญให้แก่บรรพบุรุษในตระกูล เพื่อได้รำลึกถึงอำมาตย์เอกพระยาวจีสัตยารักษ์ (ขำ ศรียาภัย) เจ้าเมืองไชยา ตลอดทุกท่านที่สถิตย์อยู่ ณ ที่แห่งนี้ เช่น คุณย่าชื่น ศรียาภัย ผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร นายดนัย ศรียาภัย อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้นสำหรับประวัติอำมาตย์เอกพระยาวจีสัตยารักษ์ (ขำ ศรียาภัย) เจ้าเมืองไชยา เป็นบุตรพระศรีราชสงคราม (ปาน) ปลัดเมืองไชยา ปู่เป็นผู้รักษาเมืองหลังสวน มารดาชื่อพุ่ม เป็นธิดา ของพระยาชุมพร (ชุย) พระยาวจีสัตยารักษ์ ถวายตัวเปนมหาดเล็กเมื่อในรัชกาลที่ 4 เป็นผู้ช่วยราชการเมืองไชยาตั้งแต่นั้นมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองไชยา และได้ถวายงานตามเสด็จในหน้าที่มัคคุเทศแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ