"ชวน"ส่งร่างแก้รธน.ให้"นายกฯ"27ก.ย.นี้

วันที่ 25 ก.ย.64 นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษานายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ในวันที่

วันที่ 25 ก.ย.64 นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษานายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ในวันที่ 27ก.ย.นี้นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาจะส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา83 มาตรา86 และมาตรา91 เกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งบัตร 2ใบ ที่ผ่านความเห็นจากจากรัฐสภาในวาระ3 แล้ว ให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม นำขึ้นทูลเกล้าฯต่อไป หลังจากครบกำหนด15 วัน ในวันที่26ก.ย.นี้ และไม่มีการเข้าชื่อจากส.ส.หรือส.ว.ขอให้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าว ส่วนที่นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายปี2565 ยื่นเรื่องต่อนายชวนให้ทบทวนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เนื่องจากร่างที่แก้ไขใหม่ยังมีเนื้อหาขัดกับรัฐธรรมนูญปี2560 ในบางมาตราอยู่นั้น ไม่ใช่ดุลยพินิจของนายชวนที่จะพิจารณาทบทวนหรือยับยั้งร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวเองได้ หากไม่มีส.ส. หรือส.ว.เข้าชื่อคัดค้านขอให้ส่งตีความ เมื่อครบกำหนด 15วัน และไม่มีใครเข้าชื่อร้องคัดค้านมา นายชวนต้องส่งเรื่องให้นายกฯนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯต่อไป แต่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนายกฯว่า จะส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่ หากเห็นว่ามีเนื้อหาขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ หากนายกฯเห็นว่า ไม่มีเนื้อหาขัดแย้งก็นำขึ้นทูลเกล้าฯตามขั้นตอนต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ