ท้องถิ่นจังหวัดยโสธรอบรมครูข.สัตว์ปลอดภัยคนปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ โรงแรมเจพีเอ็มเมอรัลด์ยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นายสมย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ โรงแรมเจพีเอ็มเมอรัลด์ยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการฯตามที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ได้จัดอบรมตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยวิทยกรครู ก. มาให้ความรู้ในการสร้างวิทยากร ครู ข. จำนวน 185 คน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดยโสธรทั้ง 78 ตำบล 885 หมู่บ้าน โดยที่ผ่านมาในแต่ละปีทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรรณรงค์และทำหม้นสัตว์เลี้ยงและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงให้ประชาชนเพื่อเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า “สัตว์ปลอดภัย คนปลอดโรคพิษสุนัขบ้า”

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ