29ก.ย.นี้มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่เชิญชวนฟังเสวนาออนไลน์“ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่…ในยุคโควิด-19”โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานเสวนาออ

มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ “ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่…ในยุคโควิด-19” ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. – 12.00 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยสามารถคลิกลิงก์ http://www.atxmediastreaming.net/IFT-WEBINAR เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน กิจกรรมเสวนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ และนายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ศ. นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย พร้อมด้วย รศ. นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ อาจารย์พิเศษ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ความสำคัญของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ รวมถึงการศึกษาวิจัยใหม่ ๆ ที่น่าสนใจในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow