มติ"คกก.โรคติดต่อฯ"เตรียมชง"ศบค."ลดวันกักตัวเข้าไทย

เหลือ 7 วันหากฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 10 วัน กรณีไม่มีเอกสารรับรองฉีดวัคซีน ให้สวอป 2 รอบ และ 14 วัน ฉีด

เหลือ 7 วันหากฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 10 วัน กรณีไม่มีเอกสารรับรองฉีดวัคซีน ให้สวอป 2 รอบ และ 14 วัน ฉีดไม่ครบ-มาทางบก ระบุติดเชื้อที่พบตอนนี้ติดในปท.ส่วนใหญ่ ให้มั่นใจลดวันกักตัวไม่ทำให้ระบาดเพิ่ม เมื่อวันที่ 23 ก.ย.64 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2564 เรื่องการลดวันกักตัวในการเดินทางเข้าประเทศ ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปรับมาตรการเดินทางเข้าราชอาณาจักร จากเดิม 14 วัน และต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยให้ลดวันกักตัวเหลือ 7 วัน 10 วัน และ 14 วัน แล้วแต่กรณี โดยจะนำเสนอ ศบค.ต่อไปทั้งนี้ การกักตัว 7 วัน ผู้เดินทางจะต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือตามที่วัคซีนกำหนด และต้องตรวจหาเชื้อก่อนเดินทางด้วยวิธี RT-PCR เมื่อมาถึงประเทศไทยจะต้องตรวจวันที่ 0 และก่อนที่จะออกจากการกักตัว คือ วันที่ 7การกักตัว 10 วัน ในกรณีไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ให้ตรวจด้วย RT-PCR 2 ครั้ง คือ วันที่ 0 และก่อนที่จะออกจากกักตัว โดยจะต้องเป็นการเดินทางเข้ามาทางอากาศเท่านั้นการกักตัว 14 วัน ฉีดวัคซีนไม่ครบ มาด้วยช่องทางบก จะต้องมีการตรวจRT-PCR 2 ครั้งทั้งนี้ มาตรการลดวันกักตัวยังใช้มาตรการเดียวกันในทุกประเทศ แต่หากมีสถานการณ์พิเศษเพิ่มเติม จะใช้อำนาจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มเติมขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม จากบทเรียนของภูเก็ตแซนบ็อกซ์ ผู้ที่ติดเชื้อโควิด ไม่ได้เกิดจากนักท่องเที่ยว แต่ติดในประเทศมากกว่า ขอให้มั่นใจว่าการลดวันกักตัวไม่ได้ทำให้เกิดการระบาดมากขึ้น

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ