อ.ส.ค.MOUศึกษาวิชาการงานวิจัยอุตสาหกรรมนม

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นประธานในการลงนามพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางการศึกษาวิชาการงานวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมนม ระหว่างองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยนายสมพร ศรีเมือง รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เข้าร่วมเป็นพยาน ณ ห้องประชุม 3 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ