"ก.หูกวาง"รับลูกพร้อมดูแล"รถตู้-มินิบัส"ช่วงโควิด

วันนี้ (22 ก.ย.64) นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษา รมว.คมนาคม พร้อมด้วยนายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการ

วันนี้ (22 ก.ย.64) นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษา รมว.คมนาคม พร้อมด้วยนายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.)และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือและรับหนังสือขอให้ช่วยเหลือเยียวยาจาก นายปรีดา มากมูลผล นายกสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด นายวุฒิภัทร คงมั่น ประธานสมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นายวิรัช กล่าวภายหลังการประชุมว่า ตัวแทนสมาคมผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะ ได้มาพบ เพื่อยื่นหนังสือขอให้กระทรวงฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยาสมาชิกผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะขนาดเล็ก (รถตู้ และ รถมินิบัส) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ดังนี้ 1.ขอให้เยียวยาเรื่องการพักหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยของสถาบันการเงินและไฟแนนซ์ให้แก่ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะและรถมินิบัสทุกรายจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติ ,2.ขอขยายอายุรถ 10 ปี ที่หมดภาษีในรอบปี 64 ให้สามารถต่อภาษีรอบปี 65 อีก 1 ปี 3.ติดตามเรื่องเงินเยียวยาที่กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จะชดเชยให้รถสาธารณะเดือนละ 5,000 บาทต่อคัน เป็นเวลา 3 เดือน รวมเป็นเงิน 15,000 บาทต่อคัน ตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบแรก ปี 63 ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ,4.การคัดเลือกบริษัทGPSติดตามรถยนต์ ขอให้คัดเลือกบริษัทที่คิดค่าบริการไม่แพง และ 5.ขอให้เรียกเก็บค่าปรับต่าง ๆ ตามกฎหมายในอัตราต่ำสุดและเป็นธรรม และไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อนระหว่าง ขบ. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)นายวิรัช กล่าวต่อว่า พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ ขบ. พิจารณาข้อเสนอของสมาคมฯ ซึ่ง ขบ. ได้เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ผู้ที่มีใบขับขี่หมดอายุในช่วงนี้ สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64 โดยที่ไม่มีความผิดใด ๆ และมอบหมายให้ ขบ. นัดหารือร่วมกับ ขสมก. และ บขส. เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป”กระทรวงฯ รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น และไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยเร่งดำเนินการในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ส่วนสำหรับปัญหาที่อยู่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของกระทรวงฯ จะทำเป็นข้อสรุปประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป”

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow