"ปชป."ยันพรรคใหญ่ไม่ได้เปรียบบัตรเลือกตั้ง2ใบเหตุชงแก้เพื่อให้เป็นปชต.มากขึ้น

วันที่ 20 ก.ย. 64 นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี ในฐานะรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณี

วันที่ 20 ก.ย. 64 นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี ในฐานะรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองขนาดเล็กกำลังรวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมที่ผ่านความเห็นชอบในวาระ 3 จากรัฐสภาแล้ว ว่า เป็นสิทธิของพรรคเล็กที่สามารถยื่นได้หากสามารถรวบรวมเสียงได้เพียงพอตามเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญกำหนด แต่พรรคประชาธิปัตย์ยืนยันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เปรียบจากการแก้ไข แต่ที่ผลักดันเพื่อต้องการให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น เพื่อสิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิในการเลือกพรรคการเมืองและตัวบุคคล

“คนจะมองว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้ประโยชน์ แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ เพราะการจะชนะหรือแพ้การเลือกตั้งมันอยู่ที่การตัดสินใจของพี่น้องประชาชนไม่ใช่อยู่ที่บัตรใบเดียวหรือบัตรสองใบ และยืนยันว่าการแก้บัตร2ใบพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เปรียบไม่ได้ประโยชน์จากการแก้ไข เราไม่ได้คิดว่าเราได้เปรียบแล้วเรามาผลักดัน แต่เราคิดว่ากลไกในการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในการใช้สิทธิของพี่น้องประชาชน”

รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ยังยืนยันว่า พรรคประชาธิปัตย์เคารพในกระบวนการตรวจสอบ เคารพในความพยายามที่จะผลักดันให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ซึ่งหากพรรคขนาดเล็กสามารถรวมเสียงได้ครบตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดก็ยินดีด้วย แต่จะรวมเสียงได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเห็นของสมาชิกรัฐสภาว่าจะร่วมลงชื่อหรือไม่ ส่วนพรรคประชาธิปัตย์นั้นไม่มีความเห็นและไม่ได้ร่วมลงชื่ออยู่แล้ว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ