พสกนิกรปลื้มปิติสมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมต.จำปาหล่ออ่างทอง

วันที่ 19 ต.ค.64 เวลา 13.00 น.นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเมืองอ่างทอง เป็นประธานเชิญถุงยังชีพพระราชทา

วันที่ 19 ต.ค.64 เวลา 13.00 น.นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเมืองอ่างทอง เป็นประธานเชิญถุงยังชีพพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย 71 ครัวเรือน ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตำบลจำปาหล่อ หมู่ที่ 1 โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน 904 ร่วมพิธีทั้งนี้ ราษฎรบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทองประสบอุทกภัยน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเจ้าพระยาล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน 71 หลังคาเรือน ถนนทางเข้าบ้าน มาตั้งแต่คืนวันที่ 26 กันยายน ที่ผ่านมา รวมแล้วกว่า 23 วัน ราษฎรบ้านส่วนใหญ่เฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และนักเรียน อพยพขึ้นมาอาศัยอยู่บ้านญาติ บางส่วนยังคงอาศัยอยู่ในบ้าน เพื่อดูแลทรัพย์สิน โดยอาศัยเรือของตนเอง และเรือของทางราชการเดินทางเข้าออกสำหรับสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดอ่างทอง ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย แม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมขังในพื้นที่ ตั้งแต่ เดือน กันยายน 2564 เป็นต้นมา มีพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดอ่างทอง จำนวน 5 อำเภอ 41 ตำบล 184 หมู่บ้าน 8 ชุมชน มีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 5,428 ครัวเรือน และพื้นที่ทางการเกษตร ประกอบด้วยความเสียหายด้านพืช 60,928 ไร่ และด้านการประมง 465 ไร่ ซึ่งทางจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ และภาคเอกชน ได้เข้าไปดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว และขณะนี้ อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ตามระเบียบทางราชการ โดยในพื้นที่ อำเภอเมืองอ่างทอง ได้รับผลกระทบ 11 ตำบล 76 หมู่บ้าน 8 ชุมชน 478 ครัวเรือน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ