ภาพดาวเทียมมวลน้ำทะลักซ้ำ4จว.อีสานระทมอีกกว่า3แสนไร่

เพจ GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โพสต์ผ่านเฟซ บุ๊กเมื่อวันที่ 19

เพจ GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โพสต์ผ่านเฟซ บุ๊กเมื่อวันที่ 19 ต.ค.64 ระบุ มวลน้ำทะลัก 4 จังหวัดภาคอีสานอีกกว่า 3 แสนไร่ โคราชอ่วมสุด…GISTDA ใช้ดาวเทียม COSMO-SkyMed-4 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบพื้นที่น้ำท่วมขังในบริเวณบางส่วนของ #นครราชสีมา #ชัยภูมิ #ขอนแก่น และ #บุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น 343,062 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลักที่ไหลบ่าเข้าท่วมในพื้นที่เกษตรกรรม และที่อยู่อาศัยของประชาชนข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไปทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ