ด่วน!เตือนกทม.23-30ต.ค.เตรียมรับมือน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูง20-40ซม.

จากน้ำหลากตอนบนเพิ่มขึ้น จะทำให้น้ำไหลผ่านเจ้าพระยาที่นครสวรรค์ จาก 2.4 พันลบ.ม.เป็น 3 พันลบ.ม. กรมป

จากน้ำหลากตอนบนเพิ่มขึ้น จะทำให้น้ำไหลผ่านเจ้าพระยาที่นครสวรรค์ จาก 2.4 พันลบ.ม.เป็น 3 พันลบ.ม. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีหนังสือด่วนที่สุดเมื่อวันที่ 18 ต.ค.64 ถึงผู้ว่าฯกทม. โดยระบุ ด้วยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้มีประกาศแจ้งว่าได้ประเมินและวิเคราะห์ปริมาณฝนตก ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา และสถานีสารสนเทศทรัพยากรน้ำ คาดการณ์ปริมาณน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา จากแม่น้ำปิง จะทำให้มีน้ำไหลผ่านบริเวณ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เพิ่มสูงสุดจากอัตรา 2,484 ลบ.ม./วินาที เป็น 3,000-3,100 ลบ.ม./วินาที ในวันที่ 22 ต.ค.64 โดยบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา ด้วยการหน่วงน้ำและผันน้ำเข้าคลองต่างๆ ด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท อยู่ในเกณฑ์ 2,700 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน ประมาณ 0.20-0.40 ม. และจะกระทบบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำริมฝั่งเจ้าพระยา ช่วง 23-30 ต.ค.64 จึงขอให้กทม.ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เพื่อรับทราบล่วงหน้า และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามประกาศอำนวยการน้ำแห่งชาติ

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ