"หมอทศพร"พา"นร.-นศ.-แพทย์"ยื่นขอวัคซีนทูตแคนาดา

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 13 ก.ย.64 นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ พร้อมกลุ่มนักศึกษาแพทย์พยาบาลเพื่อมวลชน เด

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 13 ก.ย.64 นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ พร้อมกลุ่มนักศึกษาแพทย์พยาบาลเพื่อมวลชน เดินทางมาที่สถานฑูตแคนาดา ชั้น 15 อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4 เขตบางรัก เพื่อยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือและขอให้รัฐบาลแคนาดา ช่วยมอบวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 แก่ประชาชนชาวไทย เพื่อเสริมสร้างและกระชับสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่สถานฑูตลงมารับหนังสือ ที่ชั้นของอาคารโดยเนื้อหาในหนังสือมีใจความว่ากราบเรียน ฯพณฯ จัสติน ทรูโดนายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธรัฐแคนาดาในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมและยินดีอย่างยิ่งต่อสหพันธรัฐแคนาดา ที่ประสบความสำเร็จในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยรัฐบาลฯ สามารถฉีดวัคซีนให้ประชาชนชาวแคนาดาอย่างทั่วถึง ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง และสามารถควบคุมการระบาดได้เป็นอย่างดี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นประเทศมหาอำนาจที่ให้ความสำคัญกับชีวิตของประชาชนเป็นอันดับแรกและความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขปัจจุบันประเทศไทยถูกปกครองโดยรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจมาจากคณะรัฐประหาร ไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยโดยแท้จริงประชาชนชาวไทยได้รับความเดือดร้อนจากการบริหารงานภายใต้สถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสที่ไม่มีประสิทธิภาพ วัคชีนที่รัฐบาลจัดฉีดให้ประชาชนได้แก่ วัคชีน Sinovac เป็นวัคซีนที่ด้อยประสิทธิภาพ วัคซีน Astrazeneca ที่ผลิตในประเทศไทยโดยบริษัทSiam Bioscience มีปัญหาความขัดข้องล่าช้าในกระบวนการผลิต ทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสถิติอัตราผู้ติดเชื้อรายใหม่ และเสียชีวิตเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกประเทศไทยมีนักเรียนในโรงเรียนจำนวน 7,330,830 คน และมีนักศึกษาจำนวน 1,522,999 คน ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน นักเรียนและนักศึกษาเหล่านี้ ไม่สามารถไปโรงเรียนหรืมหาวิทยาลัยได้ ต้องเรียน onine ที่บ้าน ซึ่งจะมีปัญหาต่อการพัฒนาของเด็ก ๆเหล่านี้ ทั้งในด้านความรู้ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมในการนี้ข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทย นักเรียน นักศึกษา จึงขอความกรุณาท่านพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ด้วยการบริจาควัคซีน ให้ยืมวัคซีน หรือความช่วยเหลืออื่นๆ แก่ประเทศไทย เพื่อนำไปฉีดให้นักเรียนและนักศึกษาเหล่านี้ เพื่อพวกเขาจะสามารถไป โรงเรียนและมหาวิทยาลัยได้ในเร็ววันประเทศไทยและสหพันธรัฐแคนาดา มีความสัมพันธ์มายาวนาน ประเทศไทยพร้อมยืนหยัดอย่างมั่นคงร่วมกับสหพันธรัฐแคนาดาในฐานะมิตรประเทศ ข้าพเจ้ามั่นใจว่าภายใต้การนำของท่านและความช่วยเหลือจากสหพันธรัฐแคนาดาในการพิจารณามอบวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 แก่ประชาชนชาวไทย จะเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟันยิ่งขึ้นขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง ประชาชนไทย แพทย์พยาบาลเพื่อมวลชน(นายแพทย์ ทศพร เสรีรักษ์)

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ