ตำรวจทางหลวงสรุปสถานการณ์อุทกภัยยังคงมีระดับน้ำสูงในพื้นที่ภาคกลางหลายจังหวัด

วันที่ 6 ต.ค.ที่กองบังคับการตำรวจทางหลวง ด้วยกองบังคับการตำรวจทางหลวง ขอสรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยบ

วันที่ 6 ต.ค.ที่กองบังคับการตำรวจทางหลวง ด้วยกองบังคับการตำรวจทางหลวง ขอสรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง พื้นที่จังหวัดที่มีน้ำท่วม/ดินสไลด์ การจราจรผ่านไม่ได้ 19 แห่ง โดยมีเส้นทางดังต่อไปนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 1.เส้นทางหลวง 2 ท่าพระ – ขอนแก่น อำเภอเมือง ช่วง กม.ที่ 329+913 (จุดกลับรถใต้สะพานบ้านกุดกว้าง) ระดับน้ำสูง 200 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 2.เส้นทางหลวง 2131 บ้านสะอาด – เหล่านางงาม อำเภอเมืองช่วง กม.ที่ 6+800 ถึง 7+500 ด้านซ้ายทางและขวาทาง ระดับน้ำสูง 90-100 ซม.ใช้ทางเลี่ยง ทล.2062 บ้านทุ่ม – มัญจาคีรี กม.0 ไปออก ทล.12 บ้านฝาง – ขอนแก่น กม.540 เข้าเมืองขอนแก่น การจราจรผ่านได้แต่ไม่สะดวก รถเล็กผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรภาคกลาง จ.นนทบุรี 3.เส้นทางหลวง 302 สะพานพระนั่งเกล้า – ต่างระดับบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง ช่วง กม.ที่ 16+950 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางแพรกเพื่อมุ่งหน้าแคราย) ระดับน้ำสูง 30-35 ซม. ใช้จุดกลับรถต่างระดับบางใหญ่ที่ กม.18+500 ทดแทน 4.เส้นทางหลวง 302 สะพานพระนั่งเกล้า – ต่างระดับบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง ช่วง กม.ที่ 17+000 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางแพรก เพื่อมุ่งหน้าถนนกาญจนาภิเษก) ระดับน้ำสูง 30-35 ซม. ใช้จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางไผ่ ที่ กม.16+600 ทดแทน การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรจ.สระบุรี 5.เส้นทางหลวง 3020 พระพุทธบาท – หนองโดน อำเภอพระพุทธบาท ช่วง กม.ที่ 7+301 (คอสะพานหนองโดน) ถูกน้ำกัดเซาะชำรุดเสียหายเป็นโพรง การจราจรผ่านไม่ได้ ปิดการใช้สะพานทั้ง 2 ฝั่ง ทางเลี่ยงใช้ทางเข้าท้องถิ่นแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรจ.อ่างทอง 6.เส้นทางหลวง 32 นครหลวง – อ่างทอง อำเภอบางปะหันช่วง กม.ที่32+607 (จุดกลับรถคลองกะท่อ) ระดับน้ำสูง 150 ซม. จุดกลับรถผ่านไม่ได้ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 7.เส้นทางหลวง 32 นครหลวง – อ่างทอง อำเภอบางปะหันช่วง กม.ที่ 33+200 จุดกลับรถใต้ท่อ Box Cul (วัดค่าย) ระดับน้ำสูง 60 ซม. การจราจร ผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร8.เส้นทางหลวง 32 นครหลวง – อ่างทอง อำเภอบางปะหัน ช่วง กม.ที่ 39+843 (จุดกลับรถวัดดอกไม้) ระดับน้ำสูง 50-55 ซม. จุดกลับรถผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 9.เส้นทางหลวง 32 อ่างทอง – ไชโย อำเภอไชโย ช่วง กม.ที่ 57+500 (จุดกลับรถบางศาลา) ระดับน้ำสูง 120 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร10.เส้นทางหลวง 33 นาคู – ป่าโมก อำเภอป่าโมกช่วง กม.ที่ 36+000 ถึง 36+400 (จุดกลับรถใต้สะพานฝั่งป่าโมก) ระดับน้ำสูง 40 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรจ.ลพบุรี 11.เส้นทางหลวง 3019 สามแยกโคกกะเทียม – สถานีรถไฟโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี ช่วง กม.ที่ 1+750 ถึง 1+825 (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง) ระดับน้ำสูง 30 ซม. ใช้ทางเข้าท้องถิ่นแทน การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร12.เส้นทางหลวง 3024 บ้านหมี่ – เขาช่องลม อำเภอบ้านหมี่ ช่วง กม.ที่ 5+600 ถึง 7+300 ระดับน้ำ 120 ซม. ทางเลี่ยงใช้ทางเข้าท้องถิ่นแทน การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจจ.กำแพงเพชร 13.เส้นทางหลวง 1117 คลองแม่ลาย – อุ้มผาง อำเภอคลองลาน ช่วง กม.ที่ 93+155 ดินสไลด์ ด้านขวาทาง การจราจรไม่สามารถผ่านได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรจ.พระนครศรีอยุธยา 14.เส้นทางหลวง 347 บางกระสั้น – บางปะหัน อำเภอพระนครศรีอยุธยาช่วง กม.ที่ 40+860 (จุดกลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา) ระดับน้ำสูง 45 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 15.เส้นทางหลวง 3263 อยุธยา – ไผ่กองดิน อำเภอบางบาล ช่วง กม.ที่ 10+940 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 165 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร16.เส้นทางหลวง 3263 อยุธยา – ไผ่กองดิน อำเภอบางบาล ช่วง กม.ที่ 11+100 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 165 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรจ.สุพรรณบุรี 17.เส้นทางหลวง 33 สุพรรณบุรี – นาคู อำเภอเมืองช่วง กม.ที่ 9+886 (สะพานคลองทับน้ำ) ระดับน้ำสูง 55 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 18.เส้นทางหลวง 340 สาลี – สุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า- ช่วง กม.ที่ 59+674 (สะพานศาลเจ้าแม่ทับทิม) ระดับน้ำสูง 100 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรจ.นครสวรรค์ 19.เส้นทางหลวง 1 บ้านหว้า – วังไผ่ อำเภอตาคล ช่วง กม.ที่ 339+600 (จุดกลับรถใต้สะพานเดชาติวงศ์) ระดับน้ำสูง 90 ซม. ให้ไปกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรทั้งนี้ ตำรวจทางหลวง ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน มีน้ำท่วมขังในหลายเส้นทาง การเดินทางอาจไม่ได้รับความสะดวก ควรปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากต้องการสอบถามเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการขอความช่วยเหลือ ติดต่อได้ที่ ตำรวจทางหลวง สายด่วน 1193.

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ