“หมอใหญ่ทำเนียบขาว”หนุนมติ“เอฟดีเอ”ฉีด“วัคซีนโควิดเข็ม3”แก่ผู้สูงวัย-กลุ่มเสี่ยง

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ดร.แอนโนี เฟาซี แพทย์ใหญ่ประจำคณะทำงานด้านการควบคุมโรคโควิด-19 แห่งทำเน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ดร.แอนโนี เฟาซี แพทย์ใหญ่ประจำคณะทำงานด้านการควบคุมโรคโควิด-19 แห่งทำเนียบขาว ประเทศสหรัฐฯ กล่าวแสดงท่าทีสนับสนุนต่อมติของคณะกรรมการสำนักงานอาหารและยาแห่งชาติสหรัฐฯ หรือเอฟดีเอ ที่ให้ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 เข็มที่ 3 หรือบูสเตอร์ เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรค ให้แก่ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการรุนแรงหากติดเชื้อ แทนที่จะฉีด ให้แก่ทุกคนโดย ดร.เฟาซี กล่าวว่า ตนไม่คิดว่าเอฟดีเอตัดสินใจผิด แม้ว่าตนจะสนับสนุนการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้แก่ประชาชนทุกคน หากข้อมูลปรากฏให้เห็นว่า การฉีดวัคซีนแบบนั้นมีประสิทธิภาพ และว่า การรณรงค์ให้ประชาชนชาวสหรัฐฯ ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนให้เข้ารับการฉีดยังเป็นวาระสำคัญอยู่รายงานข่าวแจ้งว่า เอฟดีเอ มีมติอนุมัติการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยใช้วัคซีนขนานไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค ให้แก่ประชาชนที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป และผู้เสี่ยงสูงว่าจะเกิดอาการรุนแรงหากติดเชื้อ โดยจะฉีดให้แก่ผู้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ไปแล้ว 6 เดือน อย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวัคซีนและผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่เกี่ยวข้อง ไม่แนะนำให้เอฟดีเออนุมัติการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป จนถึงวัยผู้ใหญ่ ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ