"ATK"ตัวเลขเงา!วันนี้1,700ติดเชื้อรวม11,811ราย

เพจภาคีบุคลากรสาธารณสุข โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19รายงานวันที่ 18 ต.ค.64รวม 11,811

เพจภาคีบุคลากรสาธารณสุข โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19รายงานวันที่ 18 ต.ค.64รวม 11,811 ราย !!!เสียชีวิตเพิ่ม 63 ราย !!!ตรวจ ATK (ผลบวก) 1,700 รายปริมาณการตรวจเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วัน***ข้อมูลล่าสุดที่เป็นทางการยังอยู่แค่วันที่ 8 ต.ค. 2564 จำนวน 71,282 รายพบเชื้อเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วัน จำนวน 10,464 รายคิดเป็น Positive rate = 14.68 %ทางภาคีบุคลากรสาธารณสุขขอเรียกร้องให้มีการเปิดเผยจำนวนการตรวจต่อวัน และ positive rate ให้เป็นปัจจุบันโดยด่วนที่สุด เพื่อประชาชนจะได้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ถูกต้องจริงๆ สักที รวมถึงการเร่งหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง เเละเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการจัดหาวัคซีน เช่น การจัดหา การจัดเก็บรักษาวัคซีน และการขนส่งให้มีคุณภาพเพื่อรักษาคุณภาพวัคซีนอ้างอิงข้อมูล:https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ