เข็มแรกกทม.ฉีดแล้ว!8.09ล้านรายครบสองเข็ม5.37ล้าน

กรุงเทพมหานคร รายงานผลการดำเนินการให้บริการวัคซีน COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ วันที่ 18

กรุงเทพมหานคร รายงานผลการดำเนินการให้บริการวัคซีน COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค. 64 เวลา 08.00 น.ยอดผู้รับวัคซีนเพิ่ม 32,702 โดสยอดผู้รับวัคซีนสะสม 13,990,227 โดสผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 8,094,970 รายผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 5,371,881 รายผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 จำนวน 523,376 ราย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ