พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ชินบัญชรหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่จ.ระยอง

สัปดาห์พระเครื่อง / อ.ราม วัชรประดิษฐ์หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง พระเกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นที่เค

สัปดาห์พระเครื่อง / อ.ราม วัชรประดิษฐ์หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง พระเกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นที่เคารพเสื่อมใสของชาวระยองและพุทธศาสนิกชนทั่วไป ท่านป็นพระเกจิที่บำเพ็ญเพียรจนถึงซึ่ง “อภิญญา” มีพุทธาคมสูงส่ง แต่รักสันโดษ เครงครัดในพระธรรมวินัย และมีความสมถะ ไม่ยินดียินร้ายต่อรูป รส กลิ่น เสียง หรือยศถาบรรดาศักดิ์ใดๆ นับ เป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระบวรพุทธศาสนาที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างยิ่งนัก วัตถุมงคลของท่านมีมากมายหลายประเภท ซึ่งล้วนเป็นที่นิยมสะสมและแสวงหาของบรรดาพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะนักนิยมสะสมพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ ด้วยพุทธคุณอันเข้มขลังปรากฏอัตโนประวัติของ หลวงปู่ทิม อิสริโก นามเดิมท่านชื่อ “ทิม งามศรี” เป็นบุตรของนายเจ้านางอินทร์ เกิดที่บ้านหัวทุ่งตาบุตร ต.ละหาร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เกิดเมื่อวันศุกร์ เดือน 7 ปีเถาะ พ.ศ. 2422 เมื่ออาย 17 ปี ได้ศึกษาร่ำเรียนหนังสือทั้งไทยและอักษรขอมกับท่านพ่อสิงห์ ที่วัดใกล้บ้าน ประมาณ 1 ปี หลังจากนั้นขอลาหลวงพ่อสิงห์กลับไปช่วยโยมบิดา มารดา ทำงานบ้าน จนถึงอาย 19 ปี ท่านจึงถูกคัดเลือกเข้าเป็นทหารประจำการที่กรุงเทพฯ ถึง 4 ปี เศษ จึงได้รับการปลดปล่อยกลับมาอยู่บ้านตามเดิม โยมบิดาจึงได้ขออนุญาตให้ท่านได้อุปสมบทในพระพุทธศาสนาเมื่อปี พ ศ.2949 ที่วัดละหารไร่ โดยมีพระครูขาว วัดทับ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์สิงห์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ และพระอาจารย์เกต เป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้รับฉายา “อิสริโภ”หลวงปู่ทิม ได้ศึกษาเล่าเรียนทางปฏิบัติสมถกัมมัฏฐานจากหลวงพ่อสิงห์ พระอาจารย์ และศึกษาวิชาต่างๆ จากตำราคู่วัดละหารใหญ่ จนแตกฉาน จากนั้นได้ออกจาริกปฏิบัติธุดงค์กับหลวงพ่อยอดไปตามจังหวัดต่างๆ เพื่อเจริญสมณธรรม ออกหาความวิเวกสันโดษเป็นเวลา 3 ปี ครั้นเมื่อใกล้เข้าพรรษ่ได้กลับมาถึงจังหวัดชลบุรีและจำพรรษาที่วัดนามะตูมถึง 2 พรรษา ได้ร่ำเรียนศึกษาวิชาเพิ่มเติมกับพระเกจิอาจารย์หลายรูป ทั้งพระสงฆ์และฆราวาสที่เก่งกล้าอีกหลายคน จนมีพุทธาคมแกร่งกล้า จากนั้นได้กลับมาจำพรรษาที่วัดละหารไร่ และได้รับนิมนต์จากชาวบ้านขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดละหารไร่ในปี พ.ศ.2450 หลังจากนั้นท่านก็ไม่ยอมรับตำแหน่งใดๆ ที่ทางเจ้าคณะจังหวัดแต่งตั้งมาเลย อาทิ ในปี พ.ศ. 2478 แต่งตั้งเป็นพระครูชั้นประทวนเจ้าคณะอำเภอก็ต้องไปรับแทน แม้กระทั่งในปีพ.ศ.2507ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูภาวนาภิรัติ ท่านก็ไม่ยอมรับ จนชาวบ้านต้องจัดขบวนแห่ไปรับหมายตราตั้งและพัดยศจากเจ้าคณะจังหวัด เพื่อมามอบให้ท่าน แต่ท่านก็หาได้สนใจพัดยศก็เอาไปเสียบไว้ข้างฝากุฏิ จนเมื่อท่านมรณภาพ จึงได้นำพัดยศมาตั้งหน้าศพ ปรากฏว่าถูกปลวกกัดกินจนบางส่วนแหว่งไปหลวงปู่ทิม ได้ก่อสร้างเสนาสนะบูรณะซ่อมแซมกุฏิถาวรวัตถุหลายอย่างในวัด และหลังจากสร้างอุโบสถเสร็จด้วยบารมีของท่านแล้ว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2517 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 95 ปี หลวงปู่ทิมได้วางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญ “ภาวนาภิวัติ” และสร้างเสร็จในปี พ.ศ.2518 จากนั้นได้ปรับปรุงหอฉัน “อุตตโม” หลวงพ่อทิมมรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2518 สิริอายุ 96 ปี 72 พรรษา และในวันที่ 16 ตุลาคมของทุกปี วัดละหารไร่ และคณะศิษย์จะร่วมกันจัดงานวันระลึกถึงหลวงปู่ทิม มีลูกศิษย์ลูกหาร่วมงานเป็นจำนวนมากชื่อเสียงความเป็นพระเกจิที่มุ่งบำเพ็ญเพียร เคร่งครัดในวัตรปฏิบัติ และความเป็นสมถะ ละเว้นซึ่งรัก โลภ โกรธ หลง ทำให้ท่านมีลูกศิษย์ลูกหาและผู้เคารพศรัทธามากมาย วัตถุมงคลที่ท่านสร้างล้วนเป็นที่แสวงหาและหวงแหนยิ่งนัก ในที่นี้ จะกล่าวถึง “พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ชินบัญชร” ซึ่งนับว่าได้รับความนิยมสะสมอย่างสูงในแวดวงนักนิยมสะสมพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์พระกริ่งชินบัญชร สร้างทั้งหมด 6 ประเภท ดังนี้1. เนื้อทองคำ ปิดกันด้วยแผ่นทองคำ มีโค้ดรูปศาลา ตอกไว้ใต้ฐาน สร้างทั้งหมด 13องค์ องค์ที่ 1-12 มีเลขไทยกำกับใต้ฐานส่วนองค์ที่ 13 ไม่ใด้ตอกหมายเลข2. เนื้อนวโลหะ หุ้มกันด้วยแผ่นทองคำ เป็นรุ่นพิเศษ เนื่องจากเอาพระกริ่งรุ่นก้นทองแดงมาแกะเปลี่ยนก้นเป็นทองคำ มีโค้ดรูปศาลาดอกไว้ใต้ฐาน และมีโค้ดเม็ดงา “ตัวนะ” อยู่ด้านหลังสร้างจำนวน 16 องค์3 เนี้อนวโลหะก้นเงิน มีโค้ดรูปศาลาและโค้ดเม็ดงาเช่นกัน สร้าง 390 องค์ 195 องค์ ตอกเลขไทยที่โคนฐานด้านหลังใต้โค้ด “ตัวนะ” ส่วนอีก 195 องค์ ไม่ได้ตอกตัวเลข4. เนื้อนวโลหะก้นผงพรายกุมาร รุ่นนี้มี 104 องค์ บางองค์มีโค้ด “ตัวนะ” บางองค์จะมีโค้ด “ตัวอิ” ที่ใช้ตอกเหรียญเจริญพรของหลวงปู่ทิม และมีการตอกตัวเลขไทยเพียง 101 องค์เท่านั้น5. เนื้อนวโลหะก้นทองแดง รุ่นนี้จะไม่มีโค้ดรูปศาลา มีแต่โค้ด “ตัวนะ” และเลขไทยกำกับใต้ฐาน สร้าง 2,595 องค์6. พระกริ่งชินบัญชรเนื้อพิเศษ เป็นเนื้อโลหะที่เหลือจากการสร้างพระกริ่งบรมพุทโธ มีเพียง 9 องค์ ลักษณะเป็นเนื้อกลับดำ เงามัน มีโค้ดรูปศาลา และโค้ด “ตัวนะ” เช่นกันสำหรับ พระชัยวัฒน์ชินบัญชร สร้างโดยถอดแบบจากพระชัยกะไหล่ทองของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชแพ วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นพระพุทธรูปลอยองค์ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร แสดงปางมารวิชัย เหนืออาสนะฐานบัว 2 ชั้น สร้างทั้งหมด 3 เนื้อ คือ1. เนื้อทองคำ มีโค้ด “ตัวนะ ตอกไว้ที่ปลายสังฆาฏิด้านหลัง สร้างจำนวน 59 องค์2. เนื้อกะไหล่ทอง มีโค้ดแบบเดียวกับพระกริ่งชินบัญชร สร้างจำนวน 95 องค์3. เนื้อนวโลหะ ตอกโค้ดที่ปลายสังฆาฏิเหมือนเนื้อทองคำ สร้าง 1,746 องค์ โดยมีลักษณะพิเศษอยู่ 4 องค์ คือ 2 องค์แรกอุดกัน ด้วยเทียนชัยของหลวงปู่ทิม ส่วนอีก 2 องค์ อุดกันด้วยผงพรายกุมารท่านที่สนใจสะสมพระกริ่ง พระชัยวัฒน์ของหลวงปู่หิมขอแนะนำให้สอบถามผู้รู้จริงที่ไว้วางใจได้ จะได้ไม่ผิดหวังครับผม !

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ