โควิดติดเชื้อใหม่ลงอีก10,111ตาย63หายมากกว่าติดใหม่10,612

วันที่ 18 ต.ค.2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงาน ยอดผู้ติดเชื้อโควิดถ-19 รายใหม่จำนวน 10,111 ราย จำแนก

วันที่ 18 ต.ค.2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงาน ยอดผู้ติดเชื้อโควิดถ-19 รายใหม่จำนวน 10,111 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 10,070 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 41 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน-ปัจจุบัน มีจำนวน 1,764,949 ราย  หายป่วยกลับบ้าน 10,612 ราย เสียชีวิต 63 ราย รวมเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน-ปัจจุบัน จำนวน 18,242 ราย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ