"ไพศาล"โพสต์"ถึงคิว5นักการเมือง??"จะต้องดับดิ้นสิ้นชื่อ

วันที่ 18 ต.ค.64 นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก โดยระบุว่าถึงคิว5นักการเมือง??1

วันที่ 18 ต.ค.64 นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก โดยระบุว่าถึงคิว5นักการเมือง??1. พักนี้ดารานักร้องนักแสดงคนดัง พากันล้มหายตายจากชนิดผิดสังเกต และลามถึงแกนนำมวลชนแล้วถัดไปก็จะเป็นนักการเมืองคนดัง และข้าราชการระดับสูงที่จะต้องดับดิ้นสิ้นชื่อไปอีก 5 คน2. นั่นแหละ เป็นอิทธิพลจากการโคจรวิกลคติของดาวใหญ่ 2 ดวง คือ พฤหัส และพระเสาร์ “พักตร์ เสริดและมนต์มี วิ สม 5 ประการกล” ดังที่คัมภีร์จักรทีปนีจร ซึ่งพระอุตตมรามเถร ท่านรจนาไว้และยังมีดาวหางใหญ่โคจรเข้าใกล้โลกด้วย จากนี้ไปอีก 6 เดือนก็จะสูญเสียบุคคลสำคัญในบ้านเมือง3ดาวประจำพระองค์พระมหากษัตริย์อันโคจรอยู่ข้างฟากฟ้าทิศเหนือ แม้ยามใกล้ขึ้น15 ค่ำเดือน 11เต็มที แต่เมื่อเมฆฝนลับไปก็จะเห็นรัศมีเจิดจ้าผ่องใส พระมหากษัตริย์จะเรืองพระบรมเดชานุภาพด้วยพระราชธรรม และพระปรีชาญาณที่คนพาลไม่เข้าใจ4สำหรับผู้มีอายุตามปฎิทินจีนรอบ 24 ปีที่ 3 ท่านใดที่”ดาวเล้งเต็กแช” หรือดาวเจ้ามังกรเข้าเสวยอายุจะได้เข้าสู่อำนาจทางการเมืองคนใหม่5สรรพสิ่งไม่จีรังยั่งยืน มีความเกิดขึ้นแล้ว ย่อมมีความตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาแม้เราท่านทั้งหลายก็หาได้ล่วงพ้นไปจากกฎพระไตรลักษณ์ไม่เหตุนี้ผู้ใดมีสติดีอยู่ จึงพึงตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท เลิกโกงชาติฉ้อราษฎร์บังหลวงกันได้แล้ว เลิกกล่าวร้าย เลิกการสร้างความแตกแยกแสกสามัคคีกันได้แล้ว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ