สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ร่วมหารือเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่13

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมหารือเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 13 มั่นใจสามารถยกระดับง

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมหารือเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 13 มั่นใจสามารถยกระดับงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ไทยให้มีประสิทธิภาพทุกมิติ พร้อมก้าวสู่ความทันสมัยและเป็นสากล หวังกระตุ้นการรับรู้-ความเข้าใจที่ถูกต้องให้ประชาชนเป็นหลักพันตำรวจเอกทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดเผยว่า ตนในฐานะตัวแทนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 13 ประจำปี 2021 (13TH ASIAN FORENSIC SCIENCES NETWORK ANNUAL MEETING AND SYMPOSIUM) ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม – 15 ตุลาคม 2564 ที่มีประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอีก 7 ประเทศ ได้แก่ Health Sciences Authority (สิงคโปร์), Central Institute of Forensic Science (ไทย), Institute of Forensic Science (จีน), National Forensic Services (เกาหลีใต้), Department of Chemistry (มาเลเซีย), Forensic Lab, Center of Indonesian National Police (อินโดนีเซีย), และ Department of Scientific Services (บรูไน) โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งเอเชีย (AFSN) เพื่อร่วมกำหนดนโยบาย และแผนงานที่จะดำเนินการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งเอเชียก้าวสู่ระดับสากล พันตำรวจเอกทรงศักดิ์ ยืนยันว่า การประชุมเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งเอเชียมีความสำคัญและเป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับนักนิติวิทยาศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลก ก่อนจะนำมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของเราให้ทันสมัยมากขึ้น โดยผ่านการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ยังทำให้เราสามารถประยุกต์ใช้กิจกรรมทางด้านนิติวิทยาศาสตร์จากเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งภูมิภาคเอเชีย ในการกระตุ้นการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจในด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องให้กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กและเยาวชน“เรามีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เช่น โครงการ AFSN Annual Meeting and Symposium ที่จะคอยเปลี่ยนประเทศสมาชิกเพื่อเป็นเจ้าภาพ และปัจจุบันสถาบันนิติฯ ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก AFSN workgroup จำนวน 8 Workgroup ในฐานะประธานและเลขานุการ ประกอบด้วย DNA Workgroup ,Toxicology Workgroup, Trace Evidence Workgroup, Crime Scene Investigation Workgroup, Digital Forensic Workgroup, Questioned Document Workgroup, Fingerprint Workgroup และ Quality Assurance & Standards Committee ทำให้เห็นว่าการพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของเราเป็นไปในทิศทางที่ดีอย่างมากภายใต้การทำงานอย่างต่อเนื่อง” พันตำรวจเอกทรงศักดิ์ ระบุ

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ