โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองหาดใหญ่รุดหน้ากว่า90%ระบายน้ำได้แล้ว1,465ลบ.ม./วินาที

กรมชลประทาน เร่งดำเนินการโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) ให้แล้วเสร็จในปี 2565 ตามข้อสั

กรมชลประทาน เร่งดำเนินการโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) ให้แล้วเสร็จในปี 2565 ตามข้อสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 17 ต.ค.64 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พร้อมด้วย นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และนายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 ร่วมให้การต้อนรับและรายงานสรุปความก้าวหน้าโครงการ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) เป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย เพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมา อำเภอหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดสงขลา ต้องประสบกับปัญหาอุทกภัยอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งล้วนแล้วแต่สร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก นับตั้งแต่ปี 2531 มูลค่าความเสียหายประมาณ 4,000 ล้านบาท ปี 2543 มูลค่าความเสียหายประมาณ 14,000 ล้านบาท และในปี 2553 มูลค่าความเสียหายประมาณ 10,490 ล้านบาท เมื่อรวมมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเขตพื้นที่เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดสงขลา คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมหลายหมื่นล้านบาท และเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ กรมชลประทานจึงได้พิจารณาดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) ขึ้น โดยการปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากเดิมสามารถระบายน้ำได้ 465 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มเป็น 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และเมื่อระบายน้ำร่วมกับคลองอู่ตะเภาในอัตรา 465 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำได้สูงสุดรวมกันประมาณ 1,665 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยผลการดำเนินงานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ 91.50% ปัจจุบันสามารถระบายน้ำได้แล้วถึง 1,465 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนว่าในปี 2564 โครงการนี้จะช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยให้กับพี่น้องชาวหาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ