ฝนหลวงฯเกาะติดสภาพอากาศพร้อมปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนพื้นที่ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.64 นางสาววาสนา วงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง เปิดเผยว่า ปร

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.64 นางสาววาสนา วงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีฝนตกทั่วทุกภูมิภาคในช่วง 1-2 วันนี้ โดยเฉพาะภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนล่างฝั่งอันดามัน ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งทำให้บางพื้นที่ที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขัง สำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวานนี้ ไม่สามารถขึ้นปฏิบัติการได้เนื่องจากพื้นที่เป้าหมายมีเมฆชั้นกลางชั้นสูงปกคลุมหนาแน่น เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตัวของเมฆคิวมูลัสในพื้นที่เป้าหมาย เนื่องจากอิทธิพลของพายุคมปาซุ โดยในช่วงนี้ภารกิจหลักสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงคือการเติมน้ำให้กักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ยังมีปริมาณน้ำใช้การน้อย โดยมิให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม​​ส่วนแผนที่อากาศผิวพื้น จากกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 07.00 น. พบว่า ประเทศไทยมีร่องมรสุมพาดผ่าน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือล่าง ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่ยังมีกำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ อ่าวไทย ทำให้พื้นที่ที่อยู่ในแนวร่องมรสุม และพื้นที่รับลมมรสุม มีฝนตกชุกหนาแน่นโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออก มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมาก ได้แก่ จ.จันทบุรี จ.ตราด​​สำหรับผลการตรวจสภาพอากาศจากสถานีเรดาร์ฝนหลวงทั่วประเทศ ในช่วงเช้าวันนี้ มีความชื้นดีทุกพื้นที่ทั่วประเทศ แต่เนื่องจากท้องฟ้าปิดและมีฝนละอองตกเป็นระยะ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 3 หน่วย จึงติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด หากสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวง พร้อมจะวางแผนขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเติมน้ำต้นทุนให้กับพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อยในพื้นที่ภาคเหนือทันที ได้แก่ หน่วยฯ จ.เชียงใหม่ (พื้นที่เป้าหมายหลัก : เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนกิ่วคอหมา เขื่อนกิ่วลม) หน่วยฯ จ.ตาก (พื้นที่เป้าหมายหลัก : เขื่อนภูมิพล) และ หน่วยฯ จ.พิษณุโลก (พื้นที่เป้าหมายหลัก : เขื่อนสิริกิติ์)​ทั้งนี้ พี่น้องเกษตรกร ประชาชน และอาสาสมัครฝนหลวง สามารถให้ข้อมูลเชิงพื้นที่ ทั้งในเรื่องของสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำ สถานการณ์การเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาประเมินและร่วมประกอบการตัดสินใจกับข้อมูลที่มี เพื่อให้การปฏิบัติการฝนหลวงเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถขอรับบริการฝนหลวง ติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ที่ช่องทาง Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร Twitter Instagram Line Official Account : @drraa_pr และหมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5100

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ