"ศรีสุวรรณ"ร้องกกต.สอบ"ก้าวไกล"กรณีแจกบัตรตรวจโควิดร่วมหมอชนบท

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 ส.ค. ที่ สำนักงาน กกต. ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 ส.ค. ที่ สำนักงาน กกต. ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นการทั่วไปว่า ชมรมแพทย์ชนบทร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ระดมทีมบุคลากรทางการแพทย์จากต่างจังหวัด มาช่วยตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น

ซึ่งโครงการดังกล่าว มีการจัดมาแล้วหลายรอบ เน้นตรวจโควิดเชิงรุกในชุมชนต่างๆ เฉลี่ยวันละ 20,000-30,000 เคส โดยใช้ชุดตรวจแบบเร่งด่วน หรือ Antigen Test Kits ที่สามารถรู้ผลได้อย่างรวดเร็ว เมื่อพบเชื้อก็จะแยกกักและรักษาตัวที่บ้าน ด้วยการทำ Home Isolation แต่หากสภาพบ้านที่อยู่อาศัยไม่เอื้อให้กักตัวได้ ก็ให้ทำการกักกันในชุมชน หรือ Community Isolation ซึ่งที่ผ่านมาผลการดำเนินการเป็นไปด้วยดี จนสถานการณ์ผู้ติดเชื้อตกค้างตามบ้านและในชุมชนลดลง และนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความชื่นชม รวมทั้งขอบคุณชมรมแพทย์ชนบทด้วย

แต่ทว่ากลับมีการแชร์ข้อมูลกันในโลกออนไลน์ว่า มีบางพรรคการเมืองเข้าไปแทรกแซง และแอบอ้างการทำงานของชมรมแพทย์ชนบท ว่าเป็นความร่วมมือกับพรรคของตน อย่างเช่น การลงพื้นที่ตรวจโควิดใน “ชุมชนพหลโยธิน 24” กลางกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีภาพบัตรคิวสีส้ม เขียนข้อความด้านบนว่า “หมอชนบทร่วมมือกับพรรคก้าวไกล ดูแลชุมชนพหลโยธิน 24” แนบอยู่กับเอกสารประกอบการตรวจหาเชื้อ ซึ่งแม็กติดกับบัตรคิวนั้น เป็นเอกสารที่มีโลโก้ของชมรมแพทย์ชนบทอยู่ด้านบนด้วย

กรณีดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากว่า เป็นการแอบอ้างการทำงานของชมรมแพทย์ชนบท เพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมืองหรือไม่ เพราะบุคลากรทางการแพทย์ที่ลงพื้นที่ทำงานของชมรมแพทย์ชนบทร่วมกับ สปสช. นั้นเป็นข้าราชการ จะถือเป็นการใช้เวลาราชการไปทำภารกิจช่วยเหลือพรรคการเมืองด้วยหรือไม่

การกระทำดังกล่าว จึงอาจเข้าข่ายความผิดตามรัฐธรรมนูญ 2560 หมวด 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ใน ม.184 และ ม.185 หรือไม่ ซึ่งบัญญัติห้ามนักการเมืองหรือพรรคการเมืองก้าวก่ายหรือแซกแซงการปฏิบัติราชการในหน้าที่ประจำของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับ พรป.พรรคการเมือง 2560 ม.28 กำหนดห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระทําการใดอันทําให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทําการอันเป็นการควบคุม ครอบงํา หรือชี้นํากิจกรรมของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ซึ่งหากเป็นความผิดมีโทษถึงขั้นยุบพรรคการเมืองนั้น ตาม ม.92(3)

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะนำความพร้อมพยานหลักฐานไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ให้ดำเนินการไต่สวนสอบสวนพรรคก้าวไกลและหมอชนบท ว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow