‘ในหลวง’มีพระราชสาส์นอำนวยพรเนื่องในวันเอกราชสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระร

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งตรงกับวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายโรดรีโก โรอา ดูแตร์เต
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
กรุงมะนิลา

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวฟิลิปปินส์

ประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นมิตรสนิทและผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมอาเซียน มีความสัมพันธ์ฉันมิตรต่อกันมายาวนาน และช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยความเชื่อมั่นและค่านิยมร่วมกันเสมอมา ข้าพเจ้ามั่นใจว่า ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดดังกล่าวจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเพิ่มพูนความร่วมมือ ในกิจการทุก ๆ ด้าน เพื่อประโยชน์สุขของประเทศและภูมิภาคของเราทั้งสอง

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ