"กรมสมเด็จพระเทพฯ"พระราชทาน"ภาพวาดฝีพระหัตถ์"และ"ถุงพลังใจ"แก่บุคลากรทางการแพทย์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน “ถุงพลังใจ” แก่บุคลา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน “ถุงพลังใจ” แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฎิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายเตชพล ฐิตยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้แทนส่งมอบ “ถุงพลังใจ” พระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฎิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวนรวม 615 ถุง อาทิ โรงพยาบาลบุษราคัม โรงพยาบาลนิมิบุตร สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี โรงพยาบาลวัฒนา แฟคตอรี่ สมุทรสาคร และโรงพยาบาลสนามท่าจีน สมุทรสาคร ฯลฯ โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กาลเดียวกันนี้ได้พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ และข้อความให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในนามมูลนิธิชัยพัฒนา และกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19ฯ ความว่า “ชัยพัฒนาสนับสนุนผู้ดูแลรักษาผู้ป่วย ขอบคุณครับ/ค่ะ” โดยภาพวาดฝีพระหัตถ์นี้จะพระราชทานไปพร้อมกับ “ถุงพลังใจ” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ด้วยทรงตระหนักถึงความทุ่มเทเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมูลนิธิชัยพัฒนาพร้อมให้การสนับสนุนในการต่อสู้กับโรคระบาดในครั้งนี้เคียงข้างกับบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 8 และ 9 ทูลเกล้าฯ ถวาย “ถุงพลังใจ” แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2,000 ถุง ผ่าน กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) เพื่อพระราชทานแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามในจังหวัดต่างๆ

ขอบคุณข้อมูลและภาพ เพจ มูลนิธิชัยพัฒนา

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow