“ฮู”สะกิดฉีด“วัคซีนโควิดไขว้”เสี่ยงอันตราย-เตือนวัคซีนเข็ม3ท่ามกลางหลายประเทศยังขาดแคลน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ดร.โสมยา สวามีนาธาน หัวหน้าคณะนักวิทยาศาสตร์ประจำองค์การอนามัยโลก หรือด

Photo : Getty Images

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ดร.โสมยา สวามีนาธาน หัวหน้าคณะนักวิทยาศาสตร์ประจำองค์การอนามัยโลก หรือดับเบิลยูเอชโอ (ฮู) ออกมาเตือนจากกรณีที่ประเทศต่างๆ ออกนโยบายการฉีดวัคซีนแบบผสมผสาน หรือการฉีดไขว้ เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้แก่ประชาชน โดยระบุว่า เป็นแนวโน้ม หรือเทรนด์ ที่อันตราย เนื่องจากยังมีข้อมูลการวิจัยว่าด้วยการฉีดวัคซีนในลักษณะเช่นนี้น้อยมาก จนไม่อาจทราบได้ว่า จะเกิดผลข้างเคียงแก่ผู้รับการฉีดอย่างไร รวมถึง อาจเกิดความวุ่นวาย หากประชาชนในประเทศนั้นๆ จากการตัดสินใจฉีดวัคซีนเข็มต่อๆ ไป

พร้อมกันนี้ ดร.โสมยา ยังกล่าวเตือนด้วยว่า ประเทศร่ำรวยยังไม่ควรเร่งสั่งจองวัคซีนเพื่อใช้ฉีดเป็นเข็มที่ 3 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ในขณะที่ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศยากจน ยังคงขาดแคนวัคซีนเข็มแรก

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ