ราชกิจจาฯประกาศคลายล็อกมาตรการคุมโควิด-19เริ่ม21มิ.ย.นี้

วันที่ 20 มิ.ย.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหา

วันที่ 20 มิ.ย.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 24) เพื่อปรับปรุงมาตรการควบคุมแบบบูรณาการให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่างๆ ตามระดับของพื้นที่โซนสี ให้ประชาชนสามารถประกอบกิจกรรมที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพได้มากขึ้น ควบคู่กับการใช้มาตรการควบคุมโรคด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นเฉพาะเป้าหมายกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถดำเนินไปได้มีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

สำหรับสาระของการผ่อนคลายตามข้อกำหนดที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาตรการตามระดับของพื้นที่โซนสี มีดังนี้

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)
– ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหะสถานตามราชการกำหนด
– ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน
– บริโภคอาหารในร้านได้ กรณีมีเครื่องปรับอากาศนั่งได้ไม่เกิน 50% เปิดได้ไม่เกิน 23.00 น.
– งดจำหน่ายและดื่มสุราในร้านอาหาร
– ยังคงปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ
– ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดบริการได้ตามปกติไม่เกิน 21.00 น. โดยจำกัดจำนวนคนและงดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
– ห้ามใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก
– ปิดสถานที่เล่นกีฬาและแข่งขันกีฬา ยกเว้นสถานที่เล่นกีฬากลางแจ้งหรืออากาศถ่ายเทได้ดี โดยให้เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. และแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชม

พื้นที่ควบคุม (สีส้ม)
– ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหะสถานตามราชการกำหนด
– ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 150 คน
– บริโภคอาหารในร้านได้ตามปกติ
– งดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน
– ยังคงปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ
– ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดบริการได้ตามปกติ
– ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากตามมาตรการที่กำหนด
– สถานที่เล่นกีฬาและแข่งขันกีฬาเปิดให้บริการได้ทุกประเภท และแข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม

พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง)
– ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหะสถานตามราชการกำหนด
– ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 200 คน
– บริโภคอาหารในร้านได้ตามปกติ
– ยังปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ
– ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าเปิดบริการได้ตามปกติ
– ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากตามมาตรการที่กำหนด
– สถานที่เล่นกีฬาและแข่งขันกีฬาเปิดให้บริการได้ทุกประเภท และแข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม

พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว)
– ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหะสถานตามราชการกำหนด
– ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 300 คน
– บริโภคอาหารในร้านได้ตามปกติ
– ยังปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ
– ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าเปิดบริการได้ตามปกติ
– ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากตามมาตรการที่กำหนด
– สถานที่เล่นกีฬาและแข่งขันกีฬาเปิดให้บริการได้ทุกประเภท

อ่านฉบับเต็ม >> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/133/T_0001.PDF

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow