หยุดไล่พระไปเป็นพวกล้มเจ้าได้แล้ว

นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก Paisal Puchmongkol ระบุว่า…หยุดไล่พระไปเป็นพ

นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก Paisal Puchmongkol ระบุว่า…หยุดไล่พระไปเป็นพวกล้มเจ้าได้แล้ว!!!

1 ขณะนี้มีการจัดกระบวนการไอโอ ถล่ม2พระมหาเป็นการใหญ่ โดยมีข้อหาลึกๆ ว่า เป็นพวกกาเหว่าล้มเจ้า ทำให้เกิดความขัดแย้งกระแสใหม่ขึ้นในวงการพุทธศาสนา เพราะ2พระมหาก็มีแฟนคลับหลายแสนคน

2 ข้อกล่าวหาเรื่องเป็นอลัชชี หรือล่วงพระวินัยนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ฆราวาสจะไปตัดสิน หรือวินิจฉัยพระ เพราะนั่นคือการล่วงละเมิดพระวินัย ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ ให้เป็นหน้าที่ของคณะสงฆ์ ซึ่งต้องตั้งผู้แทนสงฆ์ขึ้นพิจารณาอธิกรณ์โดยเฉพาะ
แต่วันนี้ฆราวาส ตั้งตนเป็นผู้ชำระอธิกรณ์เสียเอง โดยมีวาระซ่อนเร้น เพื่อกำจัด2พระมหา โดยสำคัญว่า เป็นพวกกาเหว่าล้มเจ้า ทำให้เกิดความขัดแย้งขยายเป็นวงกว้าง

3 ผมไม่ก้าวล่วงไปวินิจฉัยอธิกรณ์ แต่ความจริงหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามก็คือ 2พระมหานี้ ไม่ใช่พวกกาเหล่าล้มเจ้า ท่านเป็นพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงมีผู้นิยมชมชอบมาก และคำเทศน์สั่งสอนของท่านโดยทั่วไป ก็เป็นคำสอนให้ประชาชนยึดมั่นในพระศาสนา มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ซึ่งทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก

ท่านได้แสดงธรรม แสดงพระคุณอันประเสริฐของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 เป็นอันมาก ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ถ่ายทอดทางโทรทัศน์

การเทศน์ที่แสดงทางโทรทัศน์เป็นเรื่องของกิจนิมนต์ที่ผู้จัดรายการได้จัดขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าย่อมต้องมีการโฆษณา มีการเอื้อเฟื้อ เพื่อให้รายการนั้นดำรงอยู่ได้

ดังนั้นการแสดงลีลาเพื่อให้มีผู้ชมรายการมากขึ้น จึงถูกยกขึ้นโจมตี2พระมหานี้ และเป็นช่องให้พวกกาเหว่าล้มเจ้า ฉวยโอกาสแพร่ข่าวอ้างว่า2พระมหาเป็นพวกเดียวกัน! จึงมีผู้งับเหยื่อ!!! ผลักไส2พระมหาไปเป็นพวกล้มเจ้า!!!! ผลคือผลักพระสงฆ์ที่ประชาชนชื่นชอบเป็นพวกล้มเจ้า!!!!

พระมหาสมปอง สำนักอยู่วัดสรัอยทอง เป็นสหายธรรมกับพระมหาไพรวัลย์ ทั้ง2รูปเป็นพระนักเทศน์ที่มีไหวพริบปฏิภาณมาก ท่านเป็นศิษย์ของพระมหานุ่ม พระผู้ทรงพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์แห่งสำนักวัดสร้อยทอง ซึ่งเป็นสำนักศึกษาปริยัติธรรมที่ใหญ่และสำคัญ และผมรู้จักเป็นอันดี!!!

เพราะท่านเป็นพระที่แม่ผมส่งเสียให้ขึ้นมาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมที่กรุงเทพฯ เมื่อ 70 ปีก่อน! พระมหานุ่มอบรมสั่งสอนศิษย์ให้อยู่ในพระธรรมวินัย เป็นจำนวนมาก หลายรูปได้รับพระบรมราชานุเคราะห์จากพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นนาคหลวง เพราะสำเร็จเปรียญธรรม 9 ประโยคตั้งแต่เป็นสามเณร! เลิกผลักไสผู้คนให้เป็นพวกล้มเจ้าเสียทีเถอะ เพราะนี่คือการสร้างศัตรูให้เจ้า สร้างความเดือดร้อนให้กับพระองค์ท่านโดยไม่เป็นธรรมเลย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow