ขึ้นเล็กน้อย!โควิดติดเชื้อใหม่13,798ตาย144

วันที่ 15 ก.ย.2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงาน ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 13,798 ราย จำแนกเ

วันที่ 15 ก.ย.2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงาน ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 13,798 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 13,347 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 451 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน-ปัจจุบัน มีจำนวน 1,391,477 ราย  หายป่วยกลับบ้าน 14,133 ราย เสียชีวิต 144 ราย รวมเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน-ปัจจุบัน จำนวน 14,671 ราย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ