เปิดภาพดาวเทียมช็อกโลก!วินาศกรรมไนน์วันวัน

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.64 GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โพสต์ผ่านเฟซบ

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.64 GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุ “เมื่อ 20 ปีที่แล้วกับเหตุการณ์ช็อกโลก ภาพจากดาวเทียม IKONOS บันทึกภาพตึก World Trade Center เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2544 หนึ่งวันหลังเกิดเหตุการณ์

Image credit: ©2001 Maxar Technologies”

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ