กทม.จับมือสปสช.แจกATK2ล้านกว่าชิ้นให้กลุ่มเสี่ยงฟรี!ประเดิมคนกรุงตามทะเบียนบ้านก่อน

โดยคนในชุมชนแออัดจะมี อสม.ลงพื้นที่ไปแจกให้ ส่วนตลาด ขนส่งสาธารณะ รวมถึงร้านเสริมสวนร้านนวด สำนักงาน

โดยคนในชุมชนแออัดจะมี อสม.ลงพื้นที่ไปแจกให้ ส่วนตลาด ขนส่งสาธารณะ รวมถึงร้านเสริมสวนร้านนวด สำนักงานเขตร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินการแจกจ่าย หรือสามารถเข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตังค์หรือติดต่อหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ร้านขายยา คลินิกอบอุ่นเป็นต้น

วันที่ 14 ก.ย.2564 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แถลงข่าวผ่านระบบออนไลน์ ความร่วมมือกรุงเทพมหานครกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการแจก ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิดด้วยตัวเอง

พล.ต.ท.โสภณ กล่าวว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้สนับสนุนชุดตรวจ ATK ให้กรุงเทพมหานคร 2,026,000 ชิ้น เพื่อช่วยค้นหาผู้ติดเชื้อให้การควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเริ่มแจกจ่ายให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในวันที่ 16 กันยายนนี้ แบ่งดำเนินการ 2 ส่วน ส่วนที่ 1 แจกในชุมชนแออัด จำนวน 210,000 คน โดยเจ้าหน้า อสม. จะร่วมกับชุมชน แจกให้กับดลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ผู้มีอาการสงสัยติดเชื้อ ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อ และผู้ที่ทำงานในชุมชน , ส่วนที่ 2 แจกในสถานที่หรือพื้นที่เสี่ยง ประกอบด้วย ตลาด จำนวน 205,000 คน ขนส่งสาธารณะ จำนวน 220,000 คน ร้านเสริมสวย จำนวน 10,000 คน ครูอาจารย์ จำนวน 150,000 คน และ ร้านนวด-สปา จำนวน 28,000 คน

ทั้งนี้ การแจกชุดตรวจ ATK ในรอบแรกที่ได้รับการสนับสนุนจาก สปสช.นี้ เนื่องด้วยมีจำนวนจำกัด จึงจะให้กับประชาชนตามทะเบียนบ้านในกรุงเทพฯ ก่อน โดยจะยึดตามบัตรประชาชน ขั้นตอนการขอรับชุดตรวจ ATK สำหรับชุมชนแออัดจะมี อสม.ลงพื้นที่ไปแจกให้ ส่วนตลาด ขนส่งสาธารณะ รวมถึงร้านเสริมสวนร้านนวด สำนักงานเขตร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินการแจกจ่าย อย่างไรก็ตาม นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้จัดหาชุดตรวจ ATK เพิ่ม เพื่อนำมาให้บริการประชาชนได้ตรวจได้ทั่วถึงมากที่สุด ให้การควบคุมการระบาดได้มีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดว่าจะจัดซื้อยี่ห้อใด ขั้นตอนการจัดหาต้องตั้งงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้างตามระบบราชการ แต่ชุดตรวจจะต้องมี อย. และเป็นชุดตรวจคุณภาพมาตรฐาน

ด้านนพ.จเด็จ กล่าวว่า สปสช.ได้จัดหาชุดตรวจ ATK นำมาแจกจ่ายให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถตรวจโควิดด้วยตัวเอง โดยจัดสรรให้กรุงเทพมหานครกว่า 2 ล้านชิ้น เพื่อกระจายชุดตรวจ ATK ให้ประชานเป็นการช่วยค้นหาผู้ติดเชื้อและแยกกักได้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะกระจายชุดตรวจ ATK ผ่าน 3 ช่องทาง คือ 1.ผ่านศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร 2.ผ่านหน่วยงานบริการของกรุงเทพมหานครในการลงพื้นที่ 3.ร้านขายยาที่เข้าร่วมหลาย 100 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ หากพบผลบวก ก็จะประสานนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบ HI และ CI ต่อไป โดยขั้นตอนการขอรับชุดตรวจ ATK ให้ใช้แอพ เป๋าตังค์ ประเมินความเสี่ยงหากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้ไปรับชุดตรวจที่จุดบริการใกล้บ้าน ผู้ที่ไม่ได้ใช้แอพ เป๋าตังค์ ให้ไปที่ศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร หรือคลินิกชุมชนอบอุ่น และร้านขายยาตามที่กำหนดโดยสังเกตุได้จากป้ายติดที่หน้าร้าน เจ้าหน้าที่จะทำการประเมินความเสี่ยงและแจกชุดตรวจ ATK ให้ เมื่อตรวจแล้วได้ผลบวก ให้ติดต่อ 4 ช่องทางเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษา คือ ติดต่อหน่วยบริการใกล้บ้าน , โทร.ส่ยด่วน สปสช. 1330 ต่อ 14 จะมีสายรับ 24 ชม. , เข้าเว็บไซต์ สปสช. หรือ ไลน์ สปสช. กรอกประวัติเพื่อเข้ารักการรักษา ทั้งนี้ แนะนำผู้ที่จะขอรับชุดตรวจคือ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือผู้ที่มีอาการ ให้ไปขอรับชุดตรวจ ATK ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ