โควิด-19เมืองบั้งไฟอำเภอค้อวังพบเพิ่ม14ราย​รักษาหายสะสม4,592เสียชีวิตสะสม40ราย

วันที่ 16 กันยายน 2564 จังหวัดยโสธรพบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 เสียชีวิต 40 ราย พบเพิ่ม 26 ราย โดยเริ่มต

วันที่ 16 กันยายน 2564 จังหวัดยโสธรพบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 เสียชีวิต 40 ราย พบเพิ่ม 26 ราย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ป่วยสะสมจำนวน 4,868 รายรักษาหายสะสม 4,592 ราย กำลังรักษา 236 ราย โดยผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองยโสธร 969 ราย อำเภอทรายมูล 453 ราย อำเภอกุดชุม 697 รายอำเภอคำเขื่อนแก้ว 372 ราย อำเภอป่าติ้ว 319 ราย อำเภอมหาชนะชัย 651 ราย อำเภอค้อวัง 308 ราย อำเภอเลิงนกทา 800 ราย และอำเภอไทยเจริญ 299 ราย ดังนั้นทางจังหวัดยโสธรจึงขอให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยโสธรปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow