กองสลากฯเตรียมหาช่องเปิดแพลตฟอร์มขายหวยเอง

จากกรณีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล เกินราคา 80 บาท ที่เป็นปัญหาสะสมมาเป็นเวลานาน เป็นเพราะปัญหาเชิงโครงส

จากกรณีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล เกินราคา 80 บาท ที่เป็นปัญหาสะสมมาเป็นเวลานาน เป็นเพราะปัญหาเชิงโครงสร้าง ด้วยกฎหมายสลากกินแบ่งรัฐบาล กำหนดให้ต้องขายขาดทั้ง 100 ล้านฉบับต่องวด ไม่รับซื้อคืน เพื่อนำไปจัดสรรเงินรางวัลตามกฎหมาย แบ่งเป็นจ่ายเงินรางวัล 60% นำส่งรัฐ 23% รายได้ผู้ขาย 14% และ เงินค่าบริหารจัดการ 3%

วันที่ 16 ก.ย. 2564 นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะโฆษกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า ทางสำนักงานสลากฯ เห็นว่าการแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ ต้องออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการตีความของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาว่า สำนักงานจะสามารถเปิดแพลตฟอร์ม ขายสลาก 80 บาทได้เองหรือไม่ ถ้าสามารถทำได้ ก็จะดำเนินการขายสลากเองแน่นอนที่ราคา 80 บาท

อย่างไรก็ตามในส่วนของเอกชนที่มีการเปิดแพลตฟอร์มรับซื้อขายสลากในราคา 80 บาทนั้น ทางกองสลากฯ กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบคู่สัญญา ที่ขายช่วงสลากให้แพลตฟอร์มต่าง ๆ พร้อมเร่งดำเนินการยกเลิกสัญญาให้หมด เพราะการเปิดแพลตฟอร์มรับซื้อกับเอกชน ถือเป็นการส่งเสริมให้ผู้ค้าที่ทำสัญญากับกองสลากฯ ทำผิดระเบียบข้อตกลง คือ มีการขายช่วงสลาก ไม่ได้รับสลากไปขายเอง

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ