บิ๊กปั๊ดตรวจโควิด-19เชิงรุกพบผู้ติดเชื้อ261รายช่วยเหลือทันท่วงทีเรียกเสียงชื่นชมจากตำรวจชั้นผู้น้อย

วันที่ 20 ส.ค.64 ที่ลานเอนกประสงค์ สำรักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. พร้อมด้วย

วันที่ 20 ส.ค.64 ที่ลานเอนกประสงค์ สำรักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. พล.ต.อ.สุรพล อยู่นุช ที่ปรึกษาพิเศษ (สบ.10) พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หลักพาล ที่ปรึกษา( สบ.9) และ พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ แพทย์ใหญ่ รพ.ตร. และคณะทำงานของ ผบ.ตร. มีโครงการตรวจโควิด-19 เชิงรุกสำหรับข้าราชการตำรวจ และครอบครัว ตลอดจนประชาชน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 โดยทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ รพ.ตำรวจ และกำลังพลจิตอาสา ณ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ บช.น.

พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่าวว่า การจัดทำโครงการตรวจโควิด-19 เชิงรุกสำหรับข้าราชการตำรวจ และครอบครัว โดยเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด อีกทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของข้าราชการตำรวจและครอบครัว เพื่อการดูแลความสงบเรียบร้อยของสังคม ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ถึงแม้ว่าอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวข้าราชการตำรวจไม่สามารถหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงจำเป็นต้องมีโครงการนี้ สรุปผลการดำเนินงานโครงการทดลองตรวจหาเชื้อโควิดเชิงรุกด้วย ATK และจัดทำระบบ Police Home Isolation ให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัวในกรุงเทพมหานคร

ยอดตรวจรวม ถึงวันที่ 19 ส.ค.64 จำนวน 17,974 คนแยกเป็นตรวจ
ตำรวจ จำนวน 12,446 คน,ครอบครัวตำรวจ จำนวน 4,320 คน,ประชาชน จำนวน 1,208 คน พบว่าติดเชื้อตำรวจ 73 คน ครอบครัว 145 คน
ประชาชน 43 คน

พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่าวอีกว่า “ สำนักงานตำรวจแห่งชาติพยายามแยกผู้ติดเชื้อออกมาให้มากที่สุดเพราะสายพันธุ์ใหม่ไม่แสดงอาการ กว่าจะมีอาการก็อาจสายเกิน เช่น เป็นไข้ เนื่องจากติดเชื้อมาหลายวันอาการแบบนี้ เป็นผู้ป่วยจากสีเหลือง เป็นสีส้ม และสีแดง จะต้องเข้าการรักษากับทางโรงพยาบาล แต่ติดขัดกรณีเตียงเต็ม หรือสถานที่ไม่มี การหาผู้ติดเชื้อให้เร็วสุดจึงเป็นการแก้ปัญหาลดการสูญเสีย พร้อมมีระบบ police home isolation และระบบการส่งต่อผู้ติดเชื้อไปรักษาทางการแพทย์ ระบบจะต้องเบ็ดเสร็จตรงนั้น หากตรวจพบเชื้อจะทำการ X-Ray ปอด และสามารถพบแพทย์ได้ทันที แพทย์วินิจฉัยจาก ฟิล์มเอกซเรย์พบจะส่งตัวไปยังโรงพยาบาลในเครือข่ายที่ประสานไว้ล่วงหน้า แต่ถ้าดูอาการไม่มากให้เข้าโปรแกรม police home isolation โปรแกรม home isolation สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่เหมือนหน่วยอื่น เราไม่มี คอลเซ็นเตอร์ เราใช้อยู่ 2 อย่าง คือ 1.แอพพลิเคชั่น ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลผู้ป่วย โดยผู้ป่วยจะกรอกข้อมูลเอง เช่นข้อมูลการวัดไข้ ออกซิเจน การเต้นของหัวใจ อาการไอ เจ็บคอ เป็นต้น กรอกทุกวัน/วันละ 3 เวลา หากพบความผิดปกติแพทย์จะติดต่อคนนั้น ถ้าติดต่อไม่ได้จะทำการติดต่อแบบไลน์กลุ่ม ผู้บังคับบัญชาจะไปดำเนินการ ไม่ยุ่งยาก ลดปริมาณการปฏิสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องคุยกับทุกคน มีผู้บังคับบัญชาดูแลผ่านไลน์กลุ่ม 2. ไลน์กลุ่ม ใช้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลอยู่ในกลุ่ม แต่ละกลุ่มย่อยเป็นระดับ กก. ถ้าติดต่อไม่ได้จะติดต่อผ่านผู้บังคับบัญชาในไลน์กลุ่ม สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังดำเนินการหน่วยตรวจโควิด-19 เคลื่อนที่เชิงรุกแบบใช้รถ ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ สามารถใช้งานได้ ถ้าทดสอบใช้งานได้ดีจะขยายไปทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ร.ต.อ.หญิงธมน สุทธิชื่น รอง สว.ฝ.ภูมิภาค 1 ตท. ให้ความเห็นว่า
“การตรวจหาเชื้อโควิด19เชิงรุกสำหรับข้าราชการตำรวจและครอบครัวดีมาก รวดเร็ว จัดเป็นระบบ เจ้าหน้าที่ใช้วาจาสุภาพ แนะนำดี เป็นขวัญและกำลังใจที่ดีมาก เพราะรู้สึกกังวลเกี่ยวกับโรคนี้มาตลอดค่ะ”

ร.ต.อ.ก้องกิดากร ครามแสง รอง สว.กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.1 ให้ความเห็นว่า”เป็นโครงการที่ดีมาก เพราะสถานการณ์โควิทแบบนี้ มีผู้บังคับบัญชาใส่ใจ และครอบครัวตำรวจได้มีโอกาสตรวจ”

ร.ต.อ.พลวัต นาคถมยา รอง สว.(สอบสวน) สน.ประชาชื่น ให้ความเห็นว่า
“เป็นโครงการที่ดีมาก ตรวจฟรีและตรวจได้รวดเร็วรู้ผลทันทีไม่ต้องรอผล อยากให้มีอีกเพราะเป็นการเข้าถึงข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติ ที่ไม่มีโอกาสไปตรวจ หากเป็นไปได้อยากให้ ตรวจเชิงรุกเช่นนี้กับแฟลตส่วนกลางทุกที่ ทุกโรงพักจะดีมากครับ”

นาง ศิริเพ็ญ ทิพย์ประเสริฐ อาชีพรับจ้าง ให้ความเห็นว่า
“เจ้าหน้าที่ใช้วาจาสุภาพ ใส่ใจผู้รับการตรวจดี อยากให้มีอีก รู้สึกดีกับโครงการของตำรวจว่าใส่ใจเราค่ะ”

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow