ผู้ว่าฯนราธิวาสพร้อมนายกเหล่ากาชาดเข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายผลไม้และของดีจังหวัดแด่กรมสมเด็จพระเทพฯ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ 8 ก.ย.64 นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางดาเรศ จิตรัตน์

เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ 8 ก.ย.64 นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายวารินทร์ บุษบรรณ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายกัส ยะมาแล เกษตรจังหวัดนราธิวาสและคณะข้าราชการจังหวัดนราธิวาส และกรรมการมูลนิธิพัฒนาเกษตรอนามัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายผลไม้และของดีจังหวัดนราธิวาส จำนวน 114 กล่อง แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตาม พระราชอัธยาศัย ณ วังสระปทุม กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow