ญาติผู้เสียหายจากการทรมาน-อุ้มหายยื่น“ชวน”เร่งดึงร่างกม.ทรมานและอุ้มหายเข้าพิจารณาสมัยประชุมนี้

วันที่ 8 ก.ย.64 เวลา 13.30 น. ที่รัฐสภา แอมเนสตี้ ประเทศไทย พร้อมภาคประชาสังคมและเครือข่ายญาติผู้เสี

วันที่ 8 ก.ย.64 เวลา 13.30 น. ที่รัฐสภา แอมเนสตี้ ประเทศไทย พร้อมภาคประชาสังคมและเครือข่ายญาติผู้เสียหายจากการทรมาน-อุ้มหาย นำโดย น.ส.พรเพ็ญ คงขจรเกียริ ผอ. มูลนิธิผสานวัฒนธรรม น.ส.สิตานัน สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ พี่สาวนายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร

น.ส.พรเพ็ญ กล่าวว่า ด้วยร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ…. ยังไม่ได้เข้าสู่วาระแรก จึงทำให้เราไม่ได้มีกฎหมายด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ที่ถูกจับ ควบคุมตัว ถูกดำเนินคดีและอาจจะถูกทำร้ายจนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งการซ่อนศพหรือทำลายศพ ซึ่งทำให้กลายเป็นการบังคับให้เป็นบุคคลสูญหาย วันนี้เราจึงมาขอให้นายชวน พิจารณาให้ร่างฉบับนี้ขึ้นสู่วาระการพิจารณาเร่งด่วน นั่นคือขอให้ทันภายในวันนี้ หรือในวาระที่มีการประชุมเรื่องกฎหมาย ด้วยในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยก่อนหน้านี้ เคยบรรจุเรื่องนี้ในวาระแล้ว แต่ก็มีเหตุที่ต้องดึงออกไป ดังนั้นการมาของเราในวันนี้ อยากได้คำมั่นของสภาฯ ว่าจะช่วยกันทำให้สถาบันนิติบัญญัติแห่งนี้เป็นที่พึ่งของประชาชน

ด้าน นายสมบูรณ์ กล่าวว่า ในตอนนี้มีการเสนอร่างกฎหมายจำนวน 3 ร่างเข้ามาบรรจุอยู่ในระเบียบวาระ ขณะเดียวกันมีร่างที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นร่างพ.ร.บ.ทรมานและอุ้มหมายฯ เดิมบรรจุอยู่ในลำดับที่ 9 แต่ในช่วงเช้ามีการเลื่อนลำดับการพิจารณาเป็นเรื่องด่วนลำดับที่ 4 ซึ่งหลังจากที่พิจารณาพ.ร.บ.พืชกระท่อมเสร็จก็จะมีการพิจารณา 3 เรื่องด่วนที่ค้าง ก็ขอให้ทางผู้ที่มายื่นได้ติดตาม ซึ่งเชื่อว่ากฎหมายดังกล่าวที่ถูกยกกเลื่อนขึ้นมาเป็นเรื่องเร่งด่วนน่าจะมีการพิจารณาเสร็จโดยเร็ว ส่วนใหญ่กฎมายที่ถูกเสนอโดยครม. สภาฯ จะหยิบขึ้นมาพิจารณาอย่างเร่งด่วน และจะนำเรื่องไปกราบเรียนนายชวน เพื่อพิจารณาต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ