ข่าวดี!กทม.เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.เยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์ ผอ.ส่วนสื่อสารองค์กร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม

น.ส.เยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์ ผอ.ส่วนสื่อสารองค์กร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานซักฟอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ก.ย.64 สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2326-7711 ต่อ 243 หรือ 0-2220-7534 ในวันเวลาราชการ

สำนักงานเขตคลองสาน เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ 1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา 4.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครคนพิการประจำสำนักงานเขต จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ได้แก่ 1.ตำแหน่งอาสาสมัครวุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา 2.ตำแหน่งอาสาสมัครวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 4 สำนักงานเขตคลองสาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ก.ย. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2438 7176 ในวันและเวลาราชการ

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ