ลาดกระบังอ่วม!น้ำท่วมนาจม

เมื่อวันที่ 6 ก.ย.ที่ผ่านมา พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วย

เมื่อวันที่ 6 ก.ย.ที่ผ่านมา พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตลาดกระบัง โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตลาดกระบัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ โรงเรียนอัลยุซรอนูรุ้ลฮาซัน (ลำปลาทิว) (ศูนย์อบรมจริยธรรม) ซอยฉลองกรุง 54

จากนั้น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 11 คลองเจ๊ก ซอยฉลองกรุง 54 และชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 13 ลำคูเวียง ซอยฉลองกรุง 54 เขตลาดกระบัง ซึ่งชุมชนดังกล่าวมีประชากร 113 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนาข้าว ทั้งนี้ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตลาดกระบัง โดยได้มอบสิ่งของให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน อาทิ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ ยาน้ำกัดเท้า ชุดเวชภัณฑ์ พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักการระบายน้ำเปิดประตูระบายน้ำลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมย์ เพิ่มขึ้นจากเดิม 50 ซม. เป็น 80 ซม. ส่วนในวันพุธนี้ สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตลาดกระบัง จะขุดลอกคลองลัดบางคูเวียง และสำรวจเพื่อยกระดับถนนบริเวณชุมชนหมู่ 13 ให้สูงขึ้นอีก 80 ซม. รวมทั้งสำรวจนาข้าวที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นต่อไป
เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ