"นายกฯ"ลงนามต่ออายุกรรมการผู้ช่วยรมต."เสกสกล-นิพิฎฐ์"ทำหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ

วันที่ 7 ก.ย.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมน

วันที่ 7 ก.ย.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow