10สัญญาณเตือน!เสี่ยงฆ่าตัวตาย

ช่วงวิกฤติโควิดที่ลากยาว จนเดือดร้อนกันไปถ้วนหน้า หลายคนเครียดกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจนกระทั่งมีข่าวคร

ช่วงวิกฤติโควิดที่ลากยาว จนเดือดร้อนกันไปถ้วนหน้า หลายคนเครียดกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจนกระทั่งมีข่าวคราวการจบชีวิตอันน่าเศร้า กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มีสัญญาณเตือนความเสี่ยงให้คนรอบข้างสังเกตและช่วยกันระมัดระวัง

10 สัญญาณเตือนเสี่ยงฆ่าตัวตาย

1. ประสบปัญหาชีวิต เช่น ล้มละลาย สูญเสียกระทันหัน
2. ใช้สุราหรือยาเสพติด
3. มีประวัติคนในครอบครัวเคยฆ่าตัวตาย
4. แยกตัว ไม่พูดกับใคร
5. นอนไม่หลับเป็นเวลานาน
6. พูดจาด้วยน้ำเสียงวิตกกังวล หน้าตาเศร้าหมอง
7. มีอารมณ์แปรปรวน จากซึมเศร้าหรือหงุดหงิดมานาน กลับสบายใจอย่างผิดหูผิดตา
8. ชอบพูดว่าอยากตายหรือไม่อยากมีชีวิตอยู่
9. เคยพยายามฆ่าตัวตายมาก่อน
10. มีการวางแผนการฆ่าตัวตายไว้ล่วงหน้า
หากพบสัญญาณ!ดังกล่าว ญาติพี่น้องคนสนิทต้องดูแลอย่างใกล้ชิด พูดคุยให้กำลังใจเพื่อคลายเศร้า กังวล หรือโทร.สายด่วนสุขภาพจิต 1323

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ