เปิด10อันดับเขตกทม.ป่วยติดเชื้อรายวันสูงสุด

ข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักอนามัย กท

ข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักอนามัย กทม. รายงานจำนวนผู้ป่วย “ตามแถลงศบค.” ประจำวันที่ 5 ก.ย.64 ในพื้นที่กทม. รวม 3,906 ราย โดยที่อยู่ขณะป่วยอยู่ในกทม. 3,438 ราย ที่อยู่ขณะป่วยอยู่ต่างจังหวัดเข้ารักษาในโรงพยาบาลในกทม. 468 ราย ทั้งนี้ จาก 50 เขต มี 10 อันดับเขตพบผู้ป่วยสูงสุดดังนี้

อันดับ 1 เขตหลักสี่ 259 ราย
อันดับ 2 เขตจอมทอง 189 ราย
อันดับ 3 เขตบางแค 143 ราย
อันดับ 4 เขตบางซื่อ 126 ราย
อันดับ 5 เขตป้อมปราบฯ 119 ราย
อันดับ 6 เขตธนบุรี 104 ราย
อันดับ 7 เขตประเวศ 97 ราย
อันดับ 8 เขตสายไหม 95 ราย
อันดับ 9 เขตบางคอแหลม 94 ราย
อันดับ 10 เขตหนองแขม 94 ราย

ขณะที่เขตที่พบผู้ป่วยน้อยที่สุดคือ เขตหนองจอก 14 ราย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow