เข็มแรกกทม.ฉีดแล้ว!7.18ล้านรายเข็มสอง2.03ล้าน

กรุงเทพมหานคร รายงานผลการดำเนินการให้บริการวัคซีน COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ วันที่ 3

กรุงเทพมหานคร รายงานผลการดำเนินการให้บริการวัคซีน COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ย.64 เวลา 08.00 น.

ยอดผู้รับวัคซีนเพิ่ม 71,911 โดส
ยอดผู้รับวัคซีนสะสม 9,318,549 โดส

ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 7,118,502 ราย
ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 2,031,875 ราย
ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 จำนวน 168,172 ราย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ