กสร.ย้ำเตือนนายจ้าง-ลูกจ้างสถานประกอบกิจการเพิ่มความระมัดระวังดูแลความปลอดภัยในที่ทำงานช่วงฤดูฝน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้าง ลูกจ้าง สถานประกอบกิจการดูแลความปลอดภัยในที่ทำงานช่วงฤดูฝ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้าง ลูกจ้าง สถานประกอบกิจการดูแลความปลอดภัยในที่ทำงานช่วงฤดูฝน เพิ่มความระมัดระวัง ตรวจสอบอุปกรณ์ และขับขี่พาหนะอย่างปลอดภัย

นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและโฆษกกรม (กสร.) กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ทำให้มีฝนฟ้าคะนอง พายุลมแรง และอาจมีฝนตกหนักเป็นระยะ ในบางพื้นที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลาก ซึ่งนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีความเป็นห่วงลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ ที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในช่วงนี้ จึงได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานย้ำเตือนสถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบให้เพิ่มความระมัดระวัง และดูแลความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และความปลอดภัยของลูกจ้าง เพราะอาจเกิดเหตุความไม่ปลอดภัย เช่น เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม ทำให้อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างทรุดตัวหรือพังทลาย หรือเกิดไฟฟ้ารั่วและดูด รวมไปถึงการขับขี่พาหนะอาจเกิดอุบัติเหตุถนนลื่น เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อตัวลูกจ้างซึ่งอาจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต รวมถึงเกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สินได้

โฆษก กสร. กล่าวต่อไปว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้าง อาคาร สถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่อยู่ในที่โล่งแจ้งให้เกิดความปลอดภัย พร้อมทั้งกำชับให้ลูกจ้างขับขี่พาหนะด้วยความระมัดระวังและตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถก่อนออกเดินทางทุกครั้ง

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ