โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.64 เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหารต่ำ

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.64 เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล (วาระเม.ย.2563) ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ และได้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งอัตราสูงขึ้น จำนวน 10,069 ราย ดังนี้

คลิกอ่านรายละเอียด

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ