อ.ส.ค.ส่งมอบกำลังใจ-ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ศูนย์บริการฉีดวัคซีนKUสู้COVID-19

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายเทอดไชย ระลึกมูล หั

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายเทอดไชย ระลึกมูล หัวหน้าฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นผู้แทนส่งมอบผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที ตราไทย-เดนมาร์ค ขนาด 200 มล. จำนวน 7,200 กล่อง ให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นกำลังใจและขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมคณะจิตอาสาที่ประจำศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ