"ในหลวง"โปรดเกล้ฯให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานถวายแด่พระครูมงคลจันโทภาสเจ้าอาวาสวัดวังไม้ตอกพิษณุโลก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความเลื่อมใส พระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความเลื่อมใส พระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” และทรงห่วงใยพระสงฆ์ที่ชราภาพ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่ พระครูมงคลจันโทภาส (สุทัศน์ จนฺทาโก) เจ้าอาวาสวัดวังไม้ตอก จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 22 ส.ค.64 เวลา 11.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่ พระครูมงคลจันโทภาส (สุทัศน์ จนฺทาโก) อายุ 102 ปี พรรษา 39 เจ้าอาวาสวัดวังไม้ตอก ตำบลพันสาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจ เผยแผ่หลักธรรมคำสอน และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ