กองทัพบกช่วยเหลือประชาชนจัดตั้งศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิดจากกรุงเทพ-ปริมณฑลกลับภูมิลำเนา

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสถานการณ์-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนม

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสถานการณ์-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนหนึ่งที่เข้ามาพักอาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นชาวต่างจังหวัด และผู้ป่วยกลุ่มนี้ มีความประสงค์ ที่จะกลับไปรักษาตัวที่ภูมิลำเนา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการเคลื่อนย้าย ผู้ติดเชื้อ กองทัพบกโดยกองบัญชาการศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพ จัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด – 19 สนับสนุนยานพาหนะพร้อมพลขับในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ

ในขณะนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ที่อยู่ระหว่างการรอเตียงรัฐบาลจึงได้บูรณาการ การใช้ยานพาหนะของกองทัพ จัดตั้ง ศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด- 19 เพื่อสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข ขนได้จัดยานพาหนะรับผู้ป่วยโควิค-19 ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับไปรักษาตัวที่ภูมิลำเนา จำนวน 28 คัน เคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อไปส่งยังโรงพยาบาลตามบ้านเกิดของผู้ป่วยได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ไปประจำรถ 2 นาย เพื่อการปฏิบัติภารกิจรับผู้ติดเชื้อด้วยความรวดเร็ว กระชับ ลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนและมีประสิทธิภาพสูง ศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด-19 กองบัญชาการศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก มีการบูรณาการความร่วมมือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอานาจักร รับผู้ป่วยโควิค-19 จากที่พักอาศัยในกรุงเทพและและปริมณฑล มายังจุดพักค่อยที่เตรียมไว้ จากนั้นจัดรถบรรทุกทหารขนาดใหญ่ 4 คัน และรถกระบะสำหรับคนผู้สูงอายุเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อไปส่งยังโรงพยาบาลตามบ้านเกิด โดยกระจายไปทั้งหมด 3 เส้นทาง ประกอบด้วยภาคเหนือจังหวัดนครสวรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมาและภาคใต้จังหวัดชุมพร หลังจากนั้นก็จะมีรถทหารส่งต่อไปที่โรงพยาบาลตามบ้านเกิดของผู้ป่วยต่อไปครับ

สามารถติดต่อศูนย์ประสานงานต้านภัย covid กองทัพบก ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 022705689 และ 026150269 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอขอบคุณข้อมูลจากรายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 16.30 – 17.30 น. ทาง ททบ.5

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ