สวธ.ประกาศผลผู้ชนะเลิศประกวดทำคลิป“สัญจรดีวิถีไทย”ปีที่2

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศผลผู้ชนะเลิศโครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขั

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศผลผู้ชนะเลิศโครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย” รับทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) จัดทำโครงการประกวดทำคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร ในหัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย” เพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญกับมารยาทไทย และวินัยจราจร มีทีมที่ส่งผลงานเข้าร่วมทั้งหมดในปีนี้ จำนวน 267 ทีม โดยได้ผ่านการคัดเลือก รับการอบรม เชิงปฏิบัติการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้กำกับภาพยนตร์ และ Youtuber ชื่อดัง เพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งได้มีการประกาศผลรางวัลชนะเลิศทางออนไลน์ ดังนี้ ระดับมัธยมศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า ได้แก่ ผลงานเรื่องตุ้งแช่ จากทีม PW. Studio โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม จ.หนองคาย ชนะเลิศระดับอุดมศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ได้แก่ ผลงานเรื่องนายตัวร้ายกับนายทะเบียน จากทีม Amelia Studio มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จ.ปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

ด้าน นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า จะได้นำผลงานที่ได้รับรางวัลต่อยอดเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ของสวธ. และเครือข่าย หวังที่มุ่งรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยที่ชัดเจนในเรื่องขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย
ด้าน นายชาย นครชัย อธิบดีสวธ. กล่าวว่า คลิปเหล่านี้ทำให้เห็นถึงแนวความคิดของเด็กที่มองภาพของการจราจรในทุกวันนี้ว่า การจะขับรถให้มีระเบียบวินัย เกิดความปลอดภัยควรทำอย่างไร จะเป็นประโยชน์ ในการนำไปเผยแพร่กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อๆ ไป เป็นการสะท้อนมุมมองของเด็กเยาวชนต่างๆ ให้เห็นว่าเขามองภาพสังคมนี้อย่างไร และเราควรช่วยทำให้สังคมที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ดีขึ้นอย่างไร ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์ของสวธ. และผู้ที่สนใจอยากจะทำคลิปแข่งขันในปีหน้าเตรียมตัวไว้ และมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานดีๆ กัน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ