สหกรณ์จังหวัดสงขลานำทีมมอบชุดPPE-อุปกรณ์การทางแพทย์ให้แก่สาธารณสุขจังหวัดสงขลาภายใต้โครงการ"สงขลาศุกร์ส่งสุข"

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประ

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จำกัด และผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา ร่วมมอบชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 100 ชุด หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 400 ชิ้นและเงินสด จำนวน 30 000 บาท ให้แก่นายอุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ผู้รับมอบเพื่อให้แก่บุคลากรด้านหน้าใช้ในการป้องกันตัวเอง จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด 19)ภายใต้โครงการ “สงขลา ศุกร์ส่งสุข”

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ได้ส่งชุด PPE และหน้ากากอนามัย N 95 ให้สำนักงานจังหวัดสงขลา ร่วมกับสันนิบาติสหกรณ์จังหวัดเป็นผู้มอบ โดยสันนิบาติสหกรณ์จังหวัดสงขลา ได้ร่วมสมทบเงิน เข้าร่วมตามโครงการสงขลา “ศุกร์ส่งสุข”จำนวน 30,000 บาท เพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ตามหลักความเอื้ออาทรต่อชุมชน ของสหกรณ์ ซึ่งขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา มีความยินดีที่จะช่วยเหลือสังคมและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงโควิทระบาดนี้ต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ